PORTFOLIO

Những công việc, dự án nổi bật Thiên từng tham gia. (Tuy nhiên nhiều thông tin mình không thể chia sẻ vì lý do bảo mật).

Tính chất công việc

Portfolio Category

Tổ chức

Portfolio Company

Công cụ

Portfolio Tool
Branding Một Cái Chảo
Một Cái Chảo
< 1 phút đọc
Chatbot Chảo Trợ Lý
Một Cái Chảo
< 1 phút đọc
Dựng website heygsc.vn
Freelance
< 1 phút đọc
Dựng website gsccos.vn
Freelance
< 1 phút đọc
Redesign và quản trị website transgirlvn.com
Trans Girl VN
< 1 phút đọc
File quản lý lịch tung hàng
Calie
< 1 phút đọc
Báo cáo sản xuất
Calie
< 1 phút đọc
Báo cáo tiến độ sản phẩm
Calie
< 1 phút đọc
Công cụ cảnh báo tốc độ theo PLC
Calie
< 1 phút đọc
Một Cái Chảo – Nền tảng Cộng đồng LGBT+ Việt Nam
Một Cái Chảo
< 1 phút đọc
Đề Tài NCKH Dược Lý – Dược Lâm Sàng
Freelance
3 phút đọc
LMS Trường Học Spa
Vinako Trading
2 phút đọc