Bảng Tính Lương Thưởng Hàng Tháng

Bảng Tính Lương Thưởng Hàng Tháng

Công Ty

Vinako Trading là công ty nhập khẩu, phân phối chính hãng thương hiệu dược mỹ phẩm GSC & Dr. Leemee tới từ Hàn Quốc.

Mục Tiêu

Xây dựng bảng tính lương thưởng hàng tháng logic hơn.

Thời Gian

Lần đầu mình hỗ trợ xây là vào tháng 12/2020, tuy nhiên chính thức chịu trách nhiệm công việc tính lương thưởng vào 07/2021.

Công cụ sử dụng

  • Microsoft Excel
  • Yet Another Mail Merge – Addon Google Sheets/Gmail để gửi mail hàng loạt.

Kết quả

Vì tính chất bảo mật, mình không thể show nhiều thông tin của dự án này. Có thể nói đây là một trong những dự án lớn nhất của mình tại Vinako. Mình đã trực tiếp tính lương thưởng cho toàn công ty từ tháng 7/2021 tới khi mình nghỉ việc vào 04/2022. Bảng lương của mình hiện nay vẫn đang được sử dụng để tính toán hàng tháng.

Bạn có thắc mắc hoặc muốn thảo luận?

Để lại thông tin Thiên sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất nhé.

Form Liên Hệ