Dashboard Phòng Marketing

Dashboard Phòng Marketing

Công Ty

Vinako Trading là công ty nhập khẩu, phân phối chính hãng thương hiệu dược mỹ phẩm GSC & Dr. Leemee tới từ Hàn Quốc.

Mục Tiêu

Xây dựng dashboard theo dõi hiệu suất Facebook Ads, quản lý thu chi phòng MKT.

Thời Gian

2 ngày để xây Dashboard trên Data Studio. 1 ngày để xây Dashboard trên Google Sheets.

Công cụ sử dụng

  • Google Data Studio.
  • Google Sheets.

Kết quả

  • Dashboard theo dõi hiệu suất Facebook Ads, quản lý thu – chi của phòng Marketing. Do sau khi mình nghỉ không có người duy trì Data Studio nên mình đã hỗ trợ Mr. Trọng – Trưởng Phòng Marketing làm một Dashboard mới trên Google Sheets dựa trên template của một team Agency khác. File đó vẫn tiếp tục được sử dụng cho tới ngày nay.

Bạn có thắc mắc hoặc muốn thảo luận?

Để lại thông tin Thiên sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất nhé.

Form Liên Hệ